Puts

JOTUN Premium Mur Färg

JOTUN-PREMIUM-MUR-Maling_tcm28-1794JOTUN Premium Mur Färg är en silikonemulsionsfärg för målning av mur och putsade underlag utomhus. Produkten innehåller ljusäkta, mineraliska pigment som gör den mycket väderbeständig. JOTUN Premium Mur Färg kan användas på alla typer av puts och andra mineraliska underlag, både obehandlad och tidigare målad puts. JOTUN Premium Mur Färg är diffusionsöppen och vattenavvisande vilket gör att den samspelar väl med underlaget och ger en hållbar och vacker yta utan flagning och sprickor. Diffusionsöppen och vattenavvisande

Minimal risk för flagning

Håller muren torr

 

 

JOTUN Premium Mur Grundning

JOTUN-PREMIUM-MUR-Grunning_tcm28-1793JOTUN Premium Mur Grundning är en opigmenterad, vattenburen grundning baserad på silikonemulsion som kan användas på all bar puts, samt på sugande och kritande putsunderlag. Produkten har mycket god inträngning och utmärkt vidhäftningsförmåga och jämnar ut sugningen i underlaget samtidigt som den binder lösa partiklar. JOTUN Premium Mur Grundning är det första steget mot en felfri mur, utan flagning och sprickor.

Ger ett vattenavvisande och diffusionsöppet underlag

Binder lösa partiklar i ytan

God inträngning

Jämnar ut sug i underlaget

 

 

JOTUN Premium Mur Filler

JOTUN-PREMIUM-MUR-Filler_tcm28-1792JOTUN Premium Mur Filler är en strukturutjämnande och spricköverbyggande färg för målning av mineraliska underlag utomhus. JOTUN Premium Mur Filler används som mellanstrykning före målning med JOTUN Premium Mur Färg. JOTUN Premium Mur Filler fyller ut sprickor och ojämnheter i underlaget, ger en ökad filmtjocklek, ett bättre slutresultat och längre underhållsintervaller.

Fyller och jämnar ut sprickor och ojämnheter i underlaget

Ökar underhållsintervallet

Ger muren ett förbättrat skydd

 

 

JOTUN Mur Akryl färg

JOTUN-MUR-AKRYL-Maling_tcm28-1791JOTUN Mur Akryl färg är en silkematt, mycket väderbeständig akrylbaserad färg för målning av mur utomhus. Produkten används som slutstrykning på betong (inte betongelement), eternit (inte supereternit) och cementrik puts. Omålade underlag skall först grundas med Om JOTUN Mur Grundning Vattenburen. Håller kulör och glans länge

Mycket god väderbeständighet

Långa underhållsintervaller

 

 

JOTUN Mur Grundning

JOTUN-MUR-AKRYL-Grunning-_tcm28-1789JOTUN Mur Grundning är en grundning för mineraliska underlag utomhus, till exempel cementrik puts, betong (INTE betongelement) och eternit. Produkten har god inträngning, binder lösa partiklar, utjämnar suget i underlaget och ger god vidhäftning för slutstrykningen. JOTUN Mur grundning är det första steget mot en felfri mur utan flagning och sprickor. Gör underlaget vattenavvisande

Utjämnar sug i underlaget

Binder lösa partiklar

 

 

 

JOTUN Impregnering för mur och sten

JOTUN Impregnering för mur och sten är en klar, icke filmbildande, impregnering med mycket god inträngning. JOTUN Impregnering för mur och sten förbinder sig kemiskt med det mineraliska underlaget. Den används som vatten- och smutsavvisande behandling på obehandlad tegelsten, puts, gasbetong (Ytong, Siporex), sugande natursten och liknande underlag. Produkten skall alltså ENDAST användas på sugande mineraliska underlag. Lämpar sig inte för gips. JOTUN Impregnering för mur och sten förhindrar vatteninträngning, samtidigt som fukt i underlaget slipper ut. Därmed reduceras risken för frostsprängning och saltutslag, och värmeförluster genom väggen minskar. JOTUN Impregnering för mur och sten förenklar renhållning av ytorna och missfärgar inte underlaget. JOTUN Impregnering för mur och sten kan övermålas med JOTUN Mur grundning och JOTUN Mur akryl färg.

Förhindrar vatteninträngning

Reducerar frostsprängning, saltutslag och värmeförlust genom väggen

Förenklar rengöring av ytor och missfärgar inte underlaget